Historie a současnost

V jedné z kladrubských městských knih z 16. století se nachází první zmínka o Tuněchodském mlýnu a udává se zde, že tento mlýn vystavěl mlynář Mikuláš Štochl, od něhož ho koupil v roce 1567 jiný mlynář, Pavel z Dobřan, poddaný kláštera chotěšovského, ale bez příslušných pozemků.

Ten již po dvou letech odkazuje po dohodě s kladrubským opatem Josefem Wronem mlýn nově postavenému špitálu pro chudé v Kladrubech. Za to požadoval, aby byla po jeho smrti za něho a jeho rodinu v kostele sv. Jakuba v Kladrubech sloužena každý pátek po středopostí zpívaná mše svatá.

Teprve v roce 1595 potvrdil klášter městu Kladrubům vlastnictví tohoto mlýna, a zároveň k němu připojil i pozemky včetně kusu pole, dalších dvou políček, „porostliny chvojové“, kusu řeky se stokou a rybníčkem,  s právem lovit v něm ryby a raky. Kladrubští městští úředníci pak mlýn pronajímali a požadovali od mlynářů plat dvakrát ročně, na sv. Jiří a sv. Havla po 1 kopě grošů, na Vánoce pak 6 kop grošů nebo bílý chléb v této hodnotě.  Mlýn pak byl po dlouhá léta zdrojem  příjmu kladrubského špitálu.

Od roku 1765 byl tento plat převeden celý jen na peněžní hodnotu. Od roku 1888 byl výměr zrušen a mlynáři platili špitálu pevný kapitál 32 zlatých.

V následujících letech byl mlýn v držení rodiny Fröhlichů a Harlassů, na konci 19. století po zrušení poddanství vlastní mlýn Franz a Katharina Böhmovi. V držení této rodiny byl až do zabavení v roce 1945.

Mlýn prošel na konci 19. století velkou přestavbou, měl 3 kola na vrchní vodu a pilu – katr na prkna.

V roce 1947  byl mlýn přidělen Antonínu Zdvořanovi ,  jeho rodina se na mlýně udržela po zbytek 20. století.

(volně převzato z knihy J. Čechura, Z. Procházka:“Mlýny v Kladrubech a jejich okolí“ nakl. Českého lesa 2013)

Současnost

V letech 1997 – 2017 vlastnili mlýn Renée a Gerard Grunningovi z Nizozemska. V tomto období prošel mlýn citlivou rekonstrukcí a zůstal díky jejich péči zachován do dnešních dnů v téměř původní podobě. Zároveň se jim podařilo najít pro mlýn nové uplatnění jako centrum pro meditaci, relaxaci a cvičení, místo pro setkávání, pro tvoření a duševní rozvoj.

Nyní navazujeme na  jejich záměr, otevíráme a nabízíme tyto jedinečné prostory všem, co ocení mimořádnou  atmosféru místa a hledají nejen   odpočinek uprostřed přírody.

 

Foto: zdroj vodnimlyny.cz